خدمات ما

 

ابزار ها و روشه ها

خدمات ما

مؤسسه رینگس به عنوان یکی از اولین شرکت های فعال در زمینه تحقیقات بازار به شیوه مدرن و علمی در ایران با آگاهي از كمبود جدي در این حوزه در سطح كشور، بخش تحقيقات بازاريابي خود را با بكارگيري كارشناسان و پرسنل خبره و مجرب و به منظور پوشش فراگير بازار ايران از سال 1398 به طور رسمی راه اندازي نمود. این موسسه با فعاليتي مستمر و نیز گسترش امكانات و تجهيزات ، طيف وسيعي از گروه هاي كالايي را تحت پوشش داشته و تحقيقات بازاريابي را به دو شيوه كلي تحقيقات كيفي و تحقيقات كمي در هر يك از اين گروههاي كالايي در قالب تحقيقات دوره اي و موردي انجام ميدهد. مجموعه بازار سنجي هاي انجام شده در اين گروههاي كالايي به سبب نوع نگرش علمي و سرعت و دقت بسيار مناسب آنها ، مورد استقبال اكثريت قابل توجهي از توليد كنندگان تراز اول كشور قرار گرفته و حتي توفيق همكاري با شركت ها و كمپاني هاي برون مرزي نيز نصيب اين موسسه گرديده است.

خدمات شرکت رینگس